Лабораторія

на головну аналіз води повітря грунту вимірювання радіації радону шуму ЕМВ контакти

ТОВ «Метал»,
ЄДРПОУ: 24446930
49052, Україна,
м. Дніпропетровськ,
вул. Винокурова 30

+38 (056) 377-53-60
+38 (098) 403-30-20

по-русски

Свідоцтва

Хіміко-аналітичної лабораторії №ПЧ 06-2/7-2017 від 14.06.17 до 14.06.20
Вимірювальної лабораторії №ПЧ 07-0.2239-2016 від 26.09.16 до 26.09.19
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія ТОВ «МЕТАЛ» надає послуги:
* Хімічного аналізу води:
- Питної, водопровідної, води питної з каптажів джерел, з колодязів;
- Підземної (з оглядових свердловин підприємств);
- Поверхневої;
- Зворотної (стічної, шахтної, дренажної, кар'єрної);
- Дистильованої на відповідність технічним умовам ГОСТ 6709 - 72.
* Хімічного аналізу грунтів на визначення показників родючості, катіонно - аніонного складу водної витяжки, пестицидів, валових і рухомих форм важких металів на земельних ділянках а також, на промислових майданчиках зберігання відходів (хвостосховищ).
* Хімічного аналізу промислових відходів.
* Хімічного аналізу атмосферного повітря санітарно - захисних зон а також з місць видалення відходів, які знаходяться на території підприємства; повітря робочої зони, виробничих приміщень та робочих місць.
* Радіологічного аналізу:
- Продуктів харчування;
- Джерел господарсько - питного водопостачання;
- Грунтів;

- Промислових та побутових відходів (за винятком радіоактивних);
- Будівельних матеріалів та мінеральної будівельної сировини;
- Виробів з фарфору, фаянсу, скла і глини;
- Лісоматеріалів та виробів з деревини;
На підставі аналізу видається протокол дослідження якості об'єкта вимірювання згідно нормативно технічної документації НТД та чинному законодавству України.
пам'яті Володимира Гончаренкo